Onze missie en visie

De waarden van White Bird Foundation zijn het delen van:
Kennis, Geld, Middelen, De liefde van Jezus

Visie

Een ieder is even waardevol in God’s ogen. Een ieder is gemaakt naar Zijn beeld. Vanuit dit gezichtspunt heeft WBF de wens dat een ieder tot bloei komt.

Focus

WBF richt zich op landen in Sub-Sahara Afrika, waarbij we gemeenschappen willen ondersteunen met toegang tot educatie, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg.

Daarbij willen we mensen vertellen van de liefde van God en het goede nieuws van het Evangelie.

We streven ernaar om mensen Bijbelse principes leren toepassen in familierelaties, financien en gezondheid.