Ongeveer 65km van het centrum van Bulawayo ligt een boerderij die een heel bijzondere rol speelt in de levens van vele jonge, aspirant boeren en boerinnen. Ebenezer, zo heet de farm, is namelijk niet alleen een boerderij waar op het land allerlei gewassen worden verbouwd en waar een kleine veestapel dagelijks wordt gemolken. Het is ook een plaats waar de jongeren, die allemaal uit omliggende dorpen komen, training krijgen in verbeterde landbouwtechnieken, maar ook Bijbels onderwijs om te leren hoe God aankijkt tegen financiën, relaties, landbouw. Elk jaar worden er 75 kandidaten geselecteerd uit een veel groter aantal aanmeldingen. Ongetrouwde mannen en vrouwen tussen de 18 en 23 jaar die door de selectie komen tekenen met hun familieleden een afspraak die bevestigd dat de jongere een 2-jaars programma zal volgen op Ebenezer. De eerste maanden werkt de jongere op het algemene veld, waarna iedere jongere een eigen plotje krijgt (afhankelijk van de werklust, capaciteit en visie van de jongere kan dit stukje variëren tussen de 0,5 tot 1,5 hectare). De stukjes land krijgen allemaal irrigatie en de gewassen die verbouwd worden, krijgen een gegarandeerde markt door een bedrijf dat de opkoop garandeert. De directe kosten van het verbouwen (inputs, irrigatie, e.d.) worden van de opbrengst afgetrokken, alswel een management/studie fee voor Ebenezer, en het restant is de winst voor de jongere. Naast werken op het land, is er ook werk in de kippen- en eieren productie, en in de melk productie. Samenwerken, en samen werken, alles onder leiding van mensen die vurig verlangen om God te dienen, maakt dat er elk jaar een groot aantal mensen ‘afstuderen’ en afzwaaien van Ebenezer.

Zo kan het voorkomen dat een jongere na 2 jaar studie en werken, Ebenezer verlaat om terug te gaan naar het eigen dorp, met een kapitaal van meer dan 1.000 USD op zak! De visie van Ebenezer is om Zimbabwe van binnenuit te veranderen, om (volgens Jesaja 58) armoede te verbreken door Geestelijke principes te leren aan de lokale bevolking. In dit alles wil Ebenezer graag self-supporting zijn, en in dat licht werkt White Bird Foundation dan ook graag samen met Ebenezer door expersite te brengen op een nieuw initiatief: het opzetten van een kwekerij voor Pecannoot bomen. Er is al wat werk gedaan de afgelopen 18 maanden, zaden zijn gekocht en geplant om ‘root stock’ te laten groeien, een aantal verschillende variëteiten ‘moederbomen’ zijn geplant rond de kwekerij om de komende jaren voldoende aanvoer van ent-stokken te hebben. Pecannoot bomen staan gemiddeld 3,5 jaar in de kwekerij voordat ze in het veld uitgeplant kunnen worden. Eind 2019 hoopt Ebenezer de eerst bomen te kunnen verkopen voor cash (waarmee Ebenezer weer een kasstroom krijgt, naast de kasstroom van groenten die verbouwd worden, melk, eieren en kippen die verkocht worden) aan kleine boeren in de omgeving. Voor die boeren is de visie dat bij aankoop van een aantal bomen per klein farm, de oogstopbrengst van Pecannoten (na 4 jaar in het veld te staan) een inkomensverbetering zal geven voor deze kleine boeren.

Wilt u meehelpen om de kwekerij op te bouwen? Er is nog voldoende ruimte om in dit initiatief mee te doen!